O Akademii

Academic 4b75b3 256pxAkademia Młodych Uczonych została powołana do życia w 2010 r. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie przekraczają 38 roku życia i legitymują się co najmniej stopniem naukowym doktora. Kadencja członka Akademii Młodych Uczonych trwa 5 lat.

Opinie, rekomendacje, projekty

Written document 4b75b3 256pxAkademia Młodych Uczonych opiniuje akty prawne dotyczące spraw nauki i szkolnictwa wyższego, a także przedstawia rekomendacje i propozycje rozwiązań. Tylko przez kilka miesięcy przygotowaliśmy opinie dot. m. in. stypendiów dla wybitnych młodych uczonych, potencjału naukowego i badawczego czy zmian w ustawie o PAN.
 

Wydarzenia

Calendar with circles 4b75b3 256pxAkademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.