Uchwały Zebrania Ogólnego Akademii Młodych Uczonych
(w opracowaniu)

Decyzje Przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych
(w opracowaniu)